Radion kuuntelutavat

Radion kuuntelu on yhä suosittua

Kun televisio teki tuloaan 1930-luvulla Yhdysvaltoihin ja Eurooppaan, ja sitten 1950-luvulla Suomeen, ennustettiin sen syrjäyttävän radion jo vakiintuneen aseman. Mutta toisin kävi. Molemmille muodostuivat omat tärkeät roolinsa ihmisten arjessa. Edelleenkin, digitaalisen tekniikan kehittyessä ja suoratoistopalveluiden ollessa nykyisin arkipäivää, radiota kuunnellaan yhä aktiivisesti.

Kaupallisen radion kokonaistavoittavuus onkin säilyttänyt koko 2000-luvun ajan saman tason, ja jopa parantanut tulostaan. Radio tavoittaa jopa yli 80 prosenttia kaikista ikäryhmistä viikottain. Muihin medioihin verrattuna radion päivittäiset kuunteluminuutit ovat lisääntyneet, kun muissa vastaava aika on vähentynyt.

Radion asema osana nykyaikaisen yhteiskunnan digitalisaatiota ja mediapalveluita on merkittävä. Sen rooli kaupallisen palvelun tuottajana, mutta samalla yhteiskunnan äänitorvena, on luonut sille vakaan aseman. Alaa myös kehitetään jatkuvasti, ja sille luodaan uusia digitaalisia palveluita ja alustoja jotta pysytään mukana kehityksen kärjessä. Tämä on ollut hyödyllistä koko media-alalle.

Radiokuuntelun välineet ovat muuttuneet

Kuluttajien mediakäyttäytyminen on muuttunut viime vuosikymmenen aikana. Halutaan että kiinnostava sisältö on helposti ja heti saatavissa, ja niillä laitteilla jotka kuluttajalla on käytettävissään kyseisellä hetkellä. Mobiilisti radion kuuntelu kasvaakin koko ajan, ja älypuhelimella radiota on kuunnellut jo kolmasosa suomalaisista radion kuuntelijoista. Mitä nuorempi kuluttaja on kyseessä, sitä todennäköisemmin hän kuuntelee radiota juuri mobiililaitteella. Tietokoneen välityksellä radiota kuuntelee noin 10 prosenttia suomalaisista.

Nykyisten bluetooth-kaiuttimien ja soittimien kautta kuuntelu on yleistynyt. Tällöin radiokanava valitaan mobiililaitteen, kuten matkapuhelimen, sovelluksen tai nettiradion kautta, ja ääni ohjataan ulos kaiuttimeen. Yhdysvalloissa kuuntelun määrä mobiilisti on ylittänyt jo puolet kaikesta radion kuuntelusta.

Valtaosa suomalaisista, eli 82 prosenttia kuuntelee radiota kuitenkin perinteisesti radiovastaanottimella. Tämä määrä on vähentymään päin, ja esimerkiksi Norjassa perinteiset FM-lähetykset on jo lopetettu, radion siirryttyä yksinomaan internetlähetysten välityksellä kuunneltavaksi.

Tulevaisuuden radion kuuntelija ei olekaan kiinnostunut siitä, minkä laitteen kautta radio soi, vaan enemmänkin tärkeää on se, että radio on osana digitaalista toimintaa. Radion koetaan olevan teknologialtaan neutraali asia, ja sen halutaan tavoittavan kuluttaja juuri tämän haluamalla tavalla. Ohjelman tulee olla sisällöltään hyvää, olipa se sitten musiikkia, puhetta tai niiden yhdistelmää. Uusia onlinepalveluja pyritään myös kehittämään jatkuvasti.